Bladprofiel scholen adverteren abonneren
     
 

Bladprofiel

Redactionele formule
Artikelen in de Seizoener zijn gerelateerd aan de antroposofische pedagogie, gezondheidszorg, leefstijl zoals voeding, kleding en wonen, actuele ontwikkelingen op vrijescholen, bijzondere projecten en initiatieven, biologisch (dynamische) landbouw, kunst, cultuur, creativiteit en recreatie.

Lezersprofiel
Lezers van de Seizoener zijn bewust levende mensen. Zij zijn meestal ouders of verzorgers van opgroeiende kinderen in de leeftijd van ± 0 tot ± 18 jaar die de vrijeschool of kinderdagopvang (die werken op antroposofische grondslag) bezoeken.
Zij kiezen vaak voor biologische (dynamische) voeding en natuurlijke materialen. Daarnaast zijn zij sterk geïnteresseerd in de natuur, spiritualiteit en zelfontwikkeling en een duurzame samenleving.

Doelgroep
- Ouders en verzorgers van onder- en bovenbouw vrijeschoolleerlingen
- Ouders en verzorgers van kinderen van kinderdagverblijven of kinderdagopvang
  die werken op antroposofische grondslag
- Leerlingen van de onder- en bovenbouw vrijescholen
- Medewerkers van vrijescholen
- Lezers in de periferie rondom vrijescholen
- Potentiële vrijeschoolouders
- Geïnteresseerden in de antroposofie


Oplage
5500 exemplaren (editie zomer 2010)

Omvang
± 68 pagina's

Verschijningsfrequentie
4 x per schooljaar (herfst / winter / lente / zomer)

lees verder...