Tijdschrift

Seizoener is een onafhankelijk kwartaaltijdschrift voor vrije­scholen. Het draagt bij aan een eigentijdse presentatie en uitstraling van het vrijeschool­onderwijs, dat gebaseerd is op de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner en het mensbeeld uit de antroposofie. Het harmonisch ontwikkelen van hoofd, hart en handen leidt tot vrije en creatieve mensen van morgen. Dit onderwijs kan daarom haar steentje bijdragen aan hervormingen in het huidige tijdsgewricht.
Seizoener is in 2003 begonnen als de schoolkrant van de Johannes­school Vrijeschool Tiel. Vrijeschoolouder en vormgever Ton Werinussa bood zijn diensten aan om de schoolkrant bij te staan. Vanaf de eerste uitgave had Seizoener al de uitstraling van een magazine. Na enkele uitgaven werd de school in Tiel benaderd door andere vrije­scholen met de vraag hoe het kon dat de kleinste vrijeschool van Nederland de mooiste schoolkrant had...

Meer weten? Lees het interview met Ton Werinussa in Seizoener winter 2014 over het onstaan van Seizoener.

Meer lezen

‘Seizoener biedt aan ouders wat wij met ons onderwijs aan de kinderen meegeven’

Marie-Marth Prins  |   oud-directeur Michaëlschool - Leeuwarden

Wat is de vrijeschool

(door Maritgen Matter)

Burger van twee werelden   |  De vrije­school neemt een bijzondere plaats in binnen het onderwijslandschap. Waarom kiezen ouders voor dit ‘andere’ onderwijs en wat maakt deze school in hun ogen aan­trekkelijk? ‘Het creatieve element,’ hoor je nieuwelingen vaak zeggen. Of: ‘de sfeer’. Maar wat doen ze daar dan precies? En waarom?  Een korte opfrisser over de ideeën achter het vrijeschool­onderwijs en het antroposofische mensbeeld.

Meer lezen

‘Seizoener is een prachtig blad waar ik ieder kwartaal weer naar uitkijk.
Het hartkatern van de school met daaromheen allerlei interessante artikelen,
bieden een mooie verbinding tussen de school en haar achtergrond’

Hester van Delden   |   vrijeschoolouder De vuurvogel - Driebergen

Gouden bruggen bouwen

Oudvrijescholier Maritgen Matter   |   Zelf hoefde ze als hoofdredacteur van Seizoener niet zo nodig in haar eigen blad te staan. Begrijpelijk. Maar omdat er afgelopen herfst een mooie herdruk van haar meermaals bekroonde ‘Schaap met laarsjes’ verscheen, omdat Jesse Klaver niet kon en ze zelf een bevlogen oud-vrije­scholier is, en omdat ze glasheldere ideeën heeft over het verleden en de toekomst van het vrijeschoolonderwijs, en omdat ze hartverwarmend bevlogen is, deden we het toch.

Meer lezen