Tijdschrift voor de vrijeschoolwereld

Seizoener is een onafhankelijk kwartaaltijdschrift voor de vrijeschoolwereld, met alle aandacht voor de vorming en ontwikkeling van het kind. Ook zelfontwikkeling, samenleving en opinie, wetenschap, kunst, natuur, verantwoord en gezond leven komen ruim aan bod. Seizoener wordt verspreid via de deelnemende vrijescholen, maar is ook als los abonnement en in enkele boekhandels verkrijgbaar.
De vrijeschool geeft onderwijs met hoofd, hart en handen – en stelt zo de natuurlijke ontwikkeling van het kind centraal. Het gaat om worden wie je bent – een vrije mens die verantwoordelijkheid kan nemen. De basis voor dit onderwijs werd gelegd door filosoof en hervormer Rudolf Steiner (1861-1925) en zijn antroposofie. Naast de reguliere vereisten zijn de kunstzinnige vakken, het beleven van lesstof, periodeonderwijs en de jaarfeesten dan ook essentieel. Over de hele wereld groeit de belangstelling voor de Waldorfpedagogiek flink. Uit onderzoek blijkt dat vrijeschoolkinderen een bredere kijk op de maatschappij ontwikkelen, probleemoplossend en positief in de wereld staan, meer zelfvertrouwen hebben, creatief en sociaal ingesteld zijn, leergierig blijven en beter bestand zijn tegen stress. De vrijeschool biedt unieke antwoorden in de snel veranderende samenleving, die meer dan ooit om zelfsturing, betrokkenheid en creatieve oplossingen vraagt. De vrijeschool (Waldorf / Steiner School in het buitenland) is daarmee gemaakt voor de 21e eeuw.

‘Seizoener is een prachtig magazine over het vrijeschoolonderwijs in het algemeen.
Ons eigen hartkatern leeft, klopt dankbaar mee met het ritme van Seizoener en zoomt in op onze school
in het bijzonder. Met passie gemaakt voor en door ouders, staat het voor verbinding, verdieping, verbeelding en verwoording van alles wat we door de jaargetijden heen leren, vieren en beleven’

Rebecca van Bezooijen  |  vrijeschoolouder De Driestroom - Den Bosch

Seizoener winter

I N H O U D Thema: Levenskunst • Binnenkomen: Verwachting • Onderbouw:  Vertellen in de 5e klas • Jaarfeest:  Kleine Kersttijd • Uitneemplaat: Nicholas Roerich • Ouder in het licht: Karin Goldstein (Little Shop Around the Corner) • Oudercolumn:  Vrijeschoolmoeder Anouk Florentinus • Column: kunstzinnige activiteiten thuis • Vondsten: tips van de redactie • Jaarfeest: Maria Lichtmis • Oudvrijescholier: Merel Boer • Opvoeding: Hoe doe jij dat? • Lerarencolumn: Meester Andreas • Opvoeding: Het melancholisch temperament • Natuurcolumn: Thirza over de tijmplant • Stenen & mensen: Olivijn • Redactietips: Vondsten • Lees!: Verlangen & verheugen • Achtergrond: Blije vrijescholen • Verzorging: De huid als mantel en spiegel • Uitneemplaat: Robin Pieterse • Wie maakt Seizoener?: Sanne

‘Seizoener laat je op een luchtige en boeiende wijze kennismaken met de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs. Zo krijg je als ouder inzicht in de gewoonten en gebruiken van de school
waar je kind iedere dag naar toe gaat. Het doet je nog meer beseffen hoe bijzonder en waardevol deze vorm van onderwijs is en hoezeer we het voor de toekomstige generaties
moeten koesteren en voortzetten’

Beitske Bouwman  |  vrijeschoolouder Johannesschool Tiel